Badrumsrenovering

Förändra, förnya, förtrolla – ditt badrum, vår passion

Vi har många års erfarenhet och en bred kompetens av badrumsrenovering i Malmö och Skåne. Tack vare dessa år av badrumsrenoveringar, har vi skaffat en stor vana och kunskap i samarbete med modern och innovativ teknik.
Vårt recept är enkelt: fast pris, en tidsplan och en kontaktperson. För oss finns det inga för små, för stora eller för svåra badrum.

Kontakta oss här på vår hemsida, för en kostnadsfri offert!

Så här går det till, steg för steg - Från offert till färdigt badrum

1. OFFERT BADRUMSRENOVERING I MALMÖ
När du bestämt dig för att renovera badrum i Malmö eller någonstans i Skåne, kommer en av våra projektledare/inredare hem till dig för ett första möte. Under detta möte går ni igenom hur du vill att badrummets disposition och design ska se ut, samt att du får chans att få svar på eventuella frågor som du har. Efter detta möte får du en badrumsoffert och ett fast pris på vad din badrumsrenovering kommer att kosta. Vid en badrumsrenovering lämnar vi alltid ett fast pris om du vill, för att ge dig en personlig trygghet.

2. PLANERA BADRUMSINREDNING I MALMÖ
Du erbjuds alltid ett planeringsmöte med din inredare/projektledare för att gå igenom inredning. Det kan vara svårt att föreställa sig hur ditt nya badrum ska se ut, vilket vi vet och har i åtanke. Vi kan därför hjälpa dig att rita upp hur du vill att badrummet ska se ut; och det blir enklare för dig att ta beslut gällande inredningen i ditt nya badrum. Under mötets gång går du och projektledaren igenom önskemål, samt bidrar vi med vägledning och stöd i inredningsval, så som kakel och klinker – som ska passa just ditt badrum. Du kan idag ta del av mängder av inspiration nå nätet, och kolla in ett brett sortiment av badrumsinredning i Malmö samt hitta de rätta färgerna genom luck- och färgprover

3. PROJEKTSTART – BADRUMSRENOVERING I MALMÖ
När alla beslut är tagna och offerten är godkänd, hittar vi ett gemensamt datum för en byggstart. Vi kommer strax innan detta datum att ha ett möte med dig. Projektledaren/inred-aren kommer då, tillsammans med den byggansvarige, att gå igenom steg för steg vad som kommer hända hemma hos dig under din badrumsrenovering i Malmö. Du kommer att få hem trevliga hantverkare som har rätt sorts kompetens, för att på ett effektivt och bra sätt renovera ditt badrum Malmö.

4. RIVNING AV DITT GAMLA BADRUM
Vid starten av renoveringen börjar vi med att skydda kommunikationsytor som finns runt badrummet och sätter sedan upp dammspärrar. Därefter påbörjar vi rivningen av ditt gamla badrum. Eventuell bilning i golvet fixas samtidigt som golv och väggar demonteras. När rivningen är färdig kommer din projektledare att stämma av med dig kring vad som behövs göras framöver. En rekommendation från vår sida är att alltid byta ut gjutjärnsrör, samt förstärka bjälklag i golv och väggar. Vi jobbar alltid enligt branschregler/byggnormer, och kommer alltid att jobba utifrån det alternativ som är bäst för dig.

5. DIN GOLVBRUNN OCH DITT AVLOPP
Den golvbrunn som du har i ditt nuvarande badrum byts alltid ut. Detta gör vi för att vara på den säkra sidan att du, i ditt nya badrum, har en godkänd golvbrunn, samt att denna är monterad på rätt sätt. Idag väljer många att använda en så kallad golvbrunnsränna, även kallad designbrunn eller linjebrunn.

 6. EL- OCH VATTENDRAGNING
När ditt golv är iordningsställt och väggarna har fått våtrumsskivor och konstruktionsplywood, dras det nya vattenrör och elledningar i ditt nya badrum. Vid en dold rördragning används oftast pexrör, detta då de är väldigt tåliga. Rören dras även ”rör-i-rör”, vilket betyder att vattenröret skyddas av ett så kallat yttre plaströr. Om ett vattenrör skulle gå sönder, kan det bytas utan att ni behöva riva hela badrumsväggen. En vanlig belysning i ditt nya badrum är LED-spotlights i taket, och dessa sätts upp av certifierade elektriker med skyddskåsor, för att brandsäkerhetskraven ska uppfyllas.

 7. VÄGGAR & GOLV, TAK & TÄTSKIKT
När väggarna i badrummet börjar att bli klara, och taket monterats, börjar du nog känna igen dig i den bild som vi diskuterat fram under det första planeringsmötet. Ett vanligt tillval är golvvärme i badrummet, och det är nu dags för denna montering. Därefter flytspacklas golvet och tätskikt ska läggas på plats. Du får en kvalitetsdokumentering när badrumsrenoveringen är färdig, som visar att detta tätskikt är gjort av behörig personal.

8. PLATTSÄTTNING AV KAKEL I BADRUMMET
Vi har nu kommit fram till plattsättningsdelen. Här får plattsättaren ta del av din vision från vårt första möte, och kommer att arbeta utifrån detta. Han får också information om vilka fogfärger och kakellister du valt att använda. När detta är på plats är det dags att foga badrummet. Våra plattsättare i Malmö är ett starkt team med mycket kunskaper och erfarenheter i bagaget.

9. MONTERING OCH INSTALLATION AV DITT BADRUM
När allt kakel och klinker är på plats, är det dags för montering av din badrumsinredning. Vi ser gärna att denna inredning finns på plats i god tid, och kör den gärna till dig När inredningen väl är på plats kopplas el- och vatten till, och ditt badrum är nu färdigt för användning!

10. AVSYNING I DITT BADRUM
När badrummet är färdigt har alltid din projektledare och byggansvariga ett avsyningsmöte med dig. Här går ni igenom ditt nya badrum, för att säkerställa att allt fungerar och att du är helt nöjd med ditt nya verk. Projektledaren lämnar ett kvalitetsdokument som visar på att arbetet är utfört enligt branschregler och säkerställer att badrummet uppfyller dina och branschens höga prestanda.

Gör din vision till verklighet! Börja ditt nästa badrumsprojekt med ITA Bygg AB idag!